Kapap sistem borenja se sastoji od učeničkih i instruktorskih nivoa. Važno je napomenuti da u Kapapu ne postoji sistem rangiranja po pojasevima kao što je to slučaj u mnogim tradicionalnim borilačkim veštinama već se sastoji od nivoa.

U Kapap Srbija ima 6 učeničkih i 4 instruktorska nivoa.

Kapap program je sklopljen tako da na svakom nivou obogatite svoje znanje iz prethodnog nivoa u svim oblastima i da progresivno savladavate teorijske i praktične komponente programa vezane za samoodbranu i borenje.

Skoro od samog početka se uvežbava širok repertoar oblasti (borenje praznim rukama, hladnim, tupim i improvizovanim oružjem, samoodbrana od nenaoružanog i naoružanog napadača, borenje u parteru...), pošto mislimo da nije pametno čekati na primer 2 godine da učenik dostigne određeni nivo (rang, pojas) pa da tek onda uči kako da se odbrani ako ga neko napadne nožem.

Mislimo da treba od samog početka pokrivati sve situacije u kojima nam može zatrebati znanje samoodbrane.

Naravno, na početnim nivoima naglasak se stavlja na razvoj osnovnih tehnika, na naprednijim naglasak se stavlja na samoodbranu u parteru i na završnim, predinstruktorskim naglasak se stavlja na rad i odbranu od oružja.

Ideja je da su učenici što pre sposobni da se odbrane od najčešćih tipova napada, ali i da stalno napreduju u borenju i usavršavaju svoje znanje iz svih oblasti kojima se bavimo.

Takođe u Kapapu ne postoji vremenski period koji polaznik mora da provede na određenom nivou već se polaganja za viši nivo vrše kada instruktor proceni da je polaznik spreman za sledeći nivo. Razlog za ovakav sistem napredovanja je što svako za sebe napreduje određenim tempom i ne možemo reći da će svi posle određenog vremenskog perioda biti spremni za sledeći nivo obuke jer je spremnost kao i brzina usvajanja gradiva i savladavanja tehnika potpuno individualna stvar. Neko će naučiti brže a nekome će možda trebati malo više vremena da temeljno savlada sve tehnike. Ključ u Kapap obuci je stvaranje mišićne memorije tako da u situaciji samoodbrane ni ne razmišljate šta morate da uradite da biste se odbranili već da jednostavno odradite ono što ste naučili i što je neophodno da Vam sačuva život. Zato se sve tehnike temeljno izučavaju i zahteva se jasno razumevanje tehnika od strane polaznika pre nego što se pređe na savladavanje naprednije tehnike. Važno je takođe napomenuti i da Kapap ne zahteva dugogodišnje izučavanje tehnika jer su tehnike vrlo jednostavne i kao takve se brzo uče. Posle svega nekoliko treninga polaznik će imati set osnovnih tehnika koje će moći uspešno da primeni u samoodbrani. Neprijatna situacija se može desiti u bilo kom trenutku pa i u toku same obuke te nije zgodno tražiti od učenika da izučavaju samoodbranu duži niz godina pre nego što su u stanju da je uspešno primene u samoodbrani. Zato Kapap ima za cilj što brže osposobljavanje polaznika za samoodbranu.

Samoodbrana je čin odbrane sebe, svoje imovine ili drugoga od fizičkog ugrožavanja. Iako ovaj termin označava bilo koju formu samoodbrane (ne samo fizičke) najčešće ga povezujemo sa različitim civilnim tehnikama samoodbrane u borilačkom kotekstu. Kad neko kaže "samoodbrana" najčešće se misli na civilnu aktivnost, nasuprot golorukom borenju u vojnom i policijskom kontekstu.

FIZIČKA SAMOODBRANA

1. Goloruka, bez oružja, nenaoružana

Mnogi borilački stilovi podučavaju samoodbranu bez oružja, a neki postoje i treniraju se isključivo zbog nje. Neki borilački sportovi takođe mogu biti vrlo efikasno upotrebljeni u cilju samoodbrane. Da bi neki trening smatrali kompletnim u ovom kontekstu pored uvežbavanja odbrambednog "odgovora" na fizički napad, potrebno je da podučava i ličnoj bezbednosti, tehnikama podizanja budnosti tj. svesnosti o okruženju, i da povećava sposobnost da se izbegnu potencijalne konfrontacije i opasnosti.

Da bi pružile što praktičniju samoodbrambenu obuku, mnoge moderne škole borilačkih veština koriste kombinaciju dve ili više veština i tehnika, a sam program rada često prilagođavaju tako da odgovara životnom stilu učesnika, uzrasnim grupama i polu. Praksa kombinovanja borilačkih stilova u takmičarskom smislu najčešće se vezuje za MMA ("Mixed Martial Arts" - u prevodu: "Mešovite borilačke veštine"), a u smislu samoodbrane za namenske kurseve i škole novijeg datuma.

Kao odgovor na povećan zahtev za ovakvom obukom, poslednjih godina na sve strane niču škole samoodbrane. Evidentna je i pojava video materijala za samoučenje. Rađaju se i kratki kursevi sa namenom da učesnicima isporučuju porciju po porciju znanja u ograničenom vremenskom periodu. Efikasnost metoda pomenutih u ovom pasusu često je predmet mnogih debata.

Opširnije: Samoodbrana

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju kapap saveza Srbije. Ovo je izraelska borilačka veština samoodbrane.

Kapap (Hebrejski: קפא"פ, קפ"פ) predstavlja veštinu samoodbrane i sistem borenja razvijen i usvojen od strane izraelskih vojnih i policijskih specijalnih jedinica. Kapap je skraćenica, odnosno akronim hebrejskih reči "Krav Panim el Panim" što u prevodu znači borba licem u lice.

Kapap kombinuje elemente brzine, koordinacije, strategije, snage i fleksibilnosti. Vrlo je efikasan u primeni kako u stojećem položaju, takozvani "stand-up" tako i u parteru (položaju na zemlji), takozvani "grappling". Sastavni deo obuke kako za vojne i policijske jedinice tako i za civilni sektor pored tehnika praznim rukama predstavlja i obuka odbrane od naoružanih napadača kako hladnim tako i vatrenim oružjem. Vrlo efikasne tehnike u borbi bez obzira na veličinu protivnika su ono što čini Kapap odličnim sistemom samoodbrane prihvaćenim kako od strane vojnog i policijskog sektora širom sveta tako i od civilnog sektora.

Kapap (Krav Panim el Panim) ne treba mešati sa drugim izraelskim sistemom borenja poznatim pod nazivom "Krav Maga". Krav Maga sistem borenja predstavlja kurs samoodbrane regruta izraelske vojske koji je nastao krajem 50-ih godina prošlog veka iz Kapapa i kao takav predstavlja deo Kapap obuke koja je šira i sveobuhvatnija.

Kapap je zbog svoje visoke efikasnosti opšte prihvaćen od strane izraeslke vojske, policije i njihovih specijalnih jedinica kao što su:

Sayeret Matkal - Specijalna vojna jedinica izraelske vojske - Ova jedinica je dugo držana pod strogom tajnošću i za njeno postojanje van uskih krugova izraelske vojske se nije znalo. Stvorena je od strane izraelske obaveštajne službe - Mossad sa zadatkom izvršavanja najtežih i najopasnijih misija. Reputacija ove specijalne jedinice izgrađena je na nizu spektakularnih protiv-terorističkih operacija. Svetu najpoznatija od ovih operacija je operacija "Thunderball" izvršena 3. i 4. juna 1976. godine u kojoj su pripadnici ove jedinice odleteli u neprijateljski nastrojenu afričku zemlju Ugandu i spasili živote 103 civila, koji su bili oteti od strane palestinskih terorista, a koji su pobegli u Ugandu smatrajući da će biti van domašaja izraelskih vlasti. Ova jedinica je direktno podređena komandi izraelskih odbrambenih snaga (IDF - Israeli Defense Forces), a u generalštabu izraelske vojske poznata je pod jednostavnim nazivom "jedinica". Jedinica pre svega ima zadatak izvršavanja protiv-terorističkih zadataka, spasavanja talaca i sakupljanja obaveštajnih podataka van granica Izraela, u neprijateljski nastrojenim zemljama.

 

Yamam - Specijalna policijska jedinica izraelske policije - Yamam se smatra za elitu elite izraelskih specijalnih jedinica. U svetu imaju reputaciju jedne od najboljih protiv-terorističkih jedinica. Pripadnici ove jedinice takođe mogu da se pohvale jednom zanimljivom anegdotom. Oni su jedini u svetu koji su uspeli da uhvate živog bombaša samooubicu i speče ga da aktivira svoju ekspolozivnu napravu. Za ovu elitnu jedinicu svake godine se prijavi više od 12.000 regruta ali samo manje od njih 10 prođe dvanaestomesečnu inicijalnu obuku. Zbog svoje izuzetne uspešnosti u borbi prsa u prsa ovu jedinicu često upošljava druga izraelska obaveštajna služba Shin-Bet za izvršenje teških i komplikovanih operacija. Yamam regrutuje svoje pripadnike isključivo iz drugih jedinica što pripadnike ove jedinice čini elitnom jedinicom izraelskih specijalnih jedinica. Samo najbolji među najboljima mogu biti članovi ove jedinice.

 

Uvidevši efikasnost i superiornost u odnosu na postojeće sisteme borenja Kapap su brzo prihvatile i brojne druge vojne i policijske specijalne jedinice širom sveta kao što su:

Američka mornarica

Američko vazduhoplovstvo
Mornaričke foke američke mornarice
Američki marinci
Američka armija
Komanda za specijalne operacije Sjedinjenih američkih država
Jedinica Američkog imigracionog odeljenja i pogranične policije

Kanadska kraljevska konjička policija
Italijanski Karabinjeri
S.W.A.T. (Specijalna policijska) jedinica Orange County-a, savezne države Kalifornija
S.W.A.T. (Specijalna policijska) jedinica Hjustona, savezne države Teksas
S.W.A.T. (Specijalna policijska) jedinica Upland-a, savezna država Kolorado
Uprava policije Fort Lee savezne države New Jersey
Jedinica za hitne odgovore oblasti Lancaster, savezne države Pensilvanija

Jedinica za specijalne operacije, savezne države Konektikat
Uprava policije grada Aurora, savezne države Kolorado za specijalne operacije Uprave za izvršenje sankcija, savezne države Kolorado
Uprava policije okruga Džeferson, savezne države Kolorado
Uprava za izvršenje sankcija savezne države Kalifornija

Uprava za javnu bezbednost savezne države Teksas
Policijska Akademija fakulteta u Navaru, savezne države Teksas

  • Privatne kompanije za zaštitu lica i imovine
  • I mnogi drugi...


Od skoro elemente Kapap obuke u borbenom streljaštvu prošli su i pripadnici specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije:

Žandarmerija
Protivteroristička jedinica (PTJ) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

 

Moderni Kapap kao borilačka veština i koncept nastao je devedestih godina prošlog veka naporima ljudi kao što su Potpukovnik Haim Per, Major (u rezervi) Avi Nardia i Narednik Uri Kafe.

Krajem 2000. godine grupa ljudi je odlučila da ponovo stavi u upotrebu termin Kapap - Krav Panim el Panim i osnovala je Internacionalnu Kapap Federaciju, neprofitnu organizaciju sa sedištem u Izraelu. Major (u rezervi) izraelske vojske Avi Nardia se 2003. godine preselio u Sjedinjene Američke Države i započeo je jedinstven razvoj Kapap odbrambenog sistema. Avi Nardia razvio je mnoge od modernih Kapap tehnika i principa i autor je dve knjige o izraelskim borilačkim veštinama i Kapapu, kao i više instrukcionih DVD izdanja gde demonstrira osnovne i napredne Kapap tehnike i metode treninga. Avi Nardia je 2008. godine u saradnji sa američkim časopisom "Crni pojas" (Black Belt Magazine) objavio do sada jedinu knjigu o specifičnom stilu modernog Kapapa koji se podučava u Kapap akademiji.

Kapap je razvijan sa idejom "jedan um bilo koje oružje" i bez obzira da li imate nešto pri ruci ili ne u trenutku primene samoodbrane tehnike Kapapa su razvijene tako da deluju bez obzira na situaciju u kojoj ste se našli i na veličinu protivnika od koga se u tom trenutku branite. Bilo da stojite, ili ste se našli ležeći na zemlji, ili možda sedite, bilo da ste se našli u skučenom prostoru sa malo prostora za odbranu (na primer lift, gužva u autobusu, ili ste vezani pojasem u automobilu) ili ste se našli suočeni sa jednim ili više protivnika Kapap obuka pruža Vam priliku da iz vrlo nezgodne situacije izađete nepovređeni i potencijalno spasete svoj život.

Tehnike samoodbrane moraju da funkcionišu u bilo kojoj situaciji sa bilo kojim brojem napadača, a ne samo pod određenim uslovima sa najčešće samo jednim napadačem i vrlo specifičnim načinom napada kao što je to slučaj u mnogim tradicionalnim borilačkih veštinama. Iako izuzetno poštujemo i cenimo tradicionalne borilačke veštine s obzirom da su mnoge Kapap tehnike potekle iz tradicionalnih borilačkih veština, ukoliko želite da naučite borenje da biste bili u mogućnosti da se odbranite onda je baš trening samoodbrane najbolji za učenje samoodbrane.

Kapap je napravljen tako da funkcioniše u bilo kojoj situaciji, pri bilo kakvom napadu, bilo kojim oružjem, bez obzira na broj napadača. Zbog ove raznovrsnosti i fleksibilnosti Kapap je brzo našao mesto kao zvaničan sistem samoodbrane izraelske vojske i policije što potvrđuje i izraelski vojni rečnik iz 1965. godine koji ovako definiše Kapap: Krav Panim el Panim (Kapap) – Bliska borba, borba na bliskoj distanci sa protivnikom, koristeći prazne ruke, noževe, bajonete, puške i druga ručna oružja.

Od skoro Kapap obuku prolaze i pripadni i specijalnih jedinica Vojske Republike Srbije.