Uspešnu sezonu treninga smo priveli kraju organizacijom Astig Lameco Eskrima seminara, koji je vodio Guro Roger Agbulos.

Seminar je bio dvodnevni i pokrio je borenje nožem, samoodbranu od noža, borenje palicom i borenje praznim rukama.

Jedan od osnovnih principa Astig Lameco je "treniraj kako ćeš se boriti i bori se kao što si trenirao". Mnogi instruktori i stilovi koriste slične izreke, ali retki su oni koji to zaista i primenjuju.

Guro Roger Agbulos je definitivno jedan od njih! On zaista podučava stvari koje su neposredno primenjljive u borbi, a kada se bori (sparinguje), upravo primenjuje ono što i pokazuje drugima. I to važi za sve oblike borenja, bilo da su palice, noževi ili prazne ruke u pitanju.

Takođe bitan princip je univerzalnost tehnika, što znači da ih mogu skoro svi primenjivati, bez obzira na fizičku građu ili lične atribute (snaga, brzina, fleksibilnost...).

Učesnici seminara su bili izuzetno zadovoljni prezentovanim materijalom, kao i Rogerovim načinom podučavanja.

Saradnju sa Guro Rogerom Agbulosom ćemo u budućnosti nastaviti i proširiti.

Počastvovani smo što je izabrao baš CFC-JKD klub za "bazu" u ovom delu sveta, a glavnog instruktora kluba, Igora Sučevića za predstavnika u Srbiji.

 

Jedna od prvih aktivnosti će biti prezentovanje dela Astig Lameco kurikuluma na predstojećem Kapap seminaru, koji će Igor Sučević držati u Kruševcu 7.7.2013.